miércoles, 16 de marzo de 2011

Participació en la IX Trobada Recicla l'Escola

L'institut participarà en la IX Trobada Recicla l'Escola el 8 d'abril. El nostre inistut estarà representat per 4 alumnes i 2 professors. Presentarem una panell i una presentació audivisual sobre l'experiència que estem treballant enguany: Habits saludables.
L'eix principal d'aquesta experiència és l'alimentació. Treballem l'alimentació des de diferents punts de vista: com ens alimentem (tant els alumnes com les famílies), receptes saludables però fàcils de fer i com portem els aliments a l'institut (carmanyoles i bocaroll).
Més informació sobre la trobada està publicada en el blog Recicla l'escola

No hay comentarios: