domingo, 16 de noviembre de 2008

CONCURS DE LOGOTIPS

CAMPANYA D´EDUCACIÓ AMBIENTAL

IES POLITÈCNIC

CONCURS DE DIBUIX DE LOGOTIPS

TEMA : RECOLLIDA I RECICLATGE DE RESIDUS

FINALITAT: Renovació de la senyalització dels contenidors d’envasos lleugers (llaunes d’alumini, envasos de plàstics i briks,…)

PARTICIPANTS:

Tots els alumnes dels centre.

BASES DEL CONCURS

CONTINGUT :HI HAURÀ DOS TIPUS DE LOGOTIPS :

· DIBUIX LOGOTIPS A: Contenidor de color groc. Per recollir els envasos, bricks, plàstics en general.

· DIBUIX LOGOTIPS B: Contenidors de color gris. Per recollir l’alumini

Material: es pot utilitzar quaselvol tipus de material.

Presentació dels treballs: En tamany foli i especificant el tipus de residus de què es tracta. Es presentaran amb un sobre tancat on costarà el nom de l’autor.

Data i lloc d’entrega dels treballs: Fins al 4 de desembre, a la consergeria del centre.

Premis: Els premis, un per logotip, atorgats amb la col·laboració de l´AMPA seran regals a elegir d’una tenda esportiva, per valor màxim de seixanta euros cadascú. L’entrega dels premis serà abans de les festes de Nadal.

Jurat: El jurat serà el Consell ambiental del centre.

CONCURS D´ESLOGAN

CAMPANYA D´EDUCACIÓ AMBIENTAL

IES POLITÈCNIC

CONCURS D´ESLOGANS

TEMA : RECOLLIDA I RECICLATGE DE RESIDUS


FINALITAT: Renovació de l’eslògan del centre per la recollida selectiva de residus

PARTICIPANTS:

Tots els alumnes dels centre.

BASES DEL CONCURS

CONTINGUT : Dissenyar un eslògan, que pot anar acompanyat d’un dibuix, per promoure la recollida selectiva dels residus al centre i la necessitat de reciclatge.

Material: es pot utilitzar quaselvol tipus de material.

Presentació dels treballs: En tamany foli. Es presentaran amb un sobre tancat on costarà el nom de l’autor.

Data i lloc d’entrega dels treballs: Fins al 4 de desembre, a la consergeria del centre.

Premis: El premi, atorgats amb la col·laboració de l´AMPA serà regals a elegir d’una tenda esportiva, per valor màxim de seixanta euros cadascú. L’entrega dels premis serà abans de les festes de Nadal.

L’eslògan guanyador es col·locarà en diferents llocs del centre per recordar la necessitat de recollida i reciclatge.

Jurat: El jurat serà el Consell ambiental del centre.