jueves, 24 de marzo de 2011

Treballs d'alumnes: medi ambient amb InkScape

Hi han alumnes en 2n i 3r de l'ESO que han treballat educació ambiental a l'aula amb la ferramenta de dibuix vectorial, InkScape.
Els de 2n han fet còmics ambientals i els de tercer han fet cartells amb eslògans sobre salut ambiental.

miércoles, 16 de marzo de 2011

Participació en la IX Trobada Recicla l'Escola

L'institut participarà en la IX Trobada Recicla l'Escola el 8 d'abril. El nostre inistut estarà representat per 4 alumnes i 2 professors. Presentarem una panell i una presentació audivisual sobre l'experiència que estem treballant enguany: Habits saludables.
L'eix principal d'aquesta experiència és l'alimentació. Treballem l'alimentació des de diferents punts de vista: com ens alimentem (tant els alumnes com les famílies), receptes saludables però fàcils de fer i com portem els aliments a l'institut (carmanyoles i bocaroll).
Més informació sobre la trobada està publicada en el blog Recicla l'escola