martes, 15 de enero de 2008


Primera edició al IES Politècnic de Castelló del concurs:

Aules netes 2008


Aquest concurs preten conscienciar-nos del estat de les nostres aules i ajudar-nos a millorar les condicions de neteja i ordre establint bons hàbits que fomenten el reciclatge i el ús responsable de les instalacions.

Bases del concurs.

El concurs està orientat en aquesta primera edició a tots els grups d'alumnes de primer d'ESO del IES Politècnic. S'iniciarà en el mes de gener i seran els mateixos alumnes els que valoraran l'estat de les seves aules i les dels seus companys. Totes les setmanes hi haurà una evaluació duta a terme per un equip d'alumnes voluntaris d'un grup de primer d'ESO que comptaran amb la col·laboració d'un professor colaborador del projecte de centre de medi ambient. Cada grup se encarregarà de la evaluació durant dos setmanes i en esta s'observaran aspectes de neteja i de bon ús de les instalacións com ara: la neteja general, l'estat de taules, cadires, parets, l'ordre en l'organització de taules i cadires, estat dels llums i de les finestres etc. Tots aquestos aspectes seran evaluats mitjançant una fitxa i la clase guanyadora serà premiada amb unes exclusives camisetes que demostren qui són els més nets del IES Politècnic.